We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Občan a politik ODS

Kdo jsem?

Ing. Jakub Unucka, MBA

Narodil jsem se v roce 1969 v Ostravě, kde jsem žil až do svého přestěhování do blízkých Klimkovic v roce 2003. Už dvacet let jsem šťastně ženatý s manželkou Mirkou a nyní společně prožíváme začátek vysokoškolských studií naší jediné dcery Martiny.

I přesto, že jsem studoval strojní inženýrství, je má profesní kariéra spojena s výpočetní technikou. Po prvotním působení ve firmě AUTOCONT pracuji od roku 1998 v ostravské firmě GABEN, která se specializuje na automatickou identifikaci. Stál jsem u zrodů projektů bezpapírové identifikace v koncernech Siemens a Continental a řídil implementaci MES systémů v několika firmách.

Od roku 2009 jsem hlavním řešitelem několika výzkumných projektů v oblasti RFID ve spolupráci s českými, slovenskými a korejskými univerzitami. Na VŠB-TUO jsem zakladatelem mezinárodní výzkumné laboratoře RFID technologií a na stejné univerzitě po dokončení ekonomických studií MBA pokračuji v doktorském studiu automatické identifikace.

Angažuji se rovněž v komunální politice a veřejném životě. Dvě volební období jsem byl místostarostou lázeňského města Klimkovic, kde působím rovněž jako předseda ekologického občanského sdružení Čisté Klimkovice. V ODS jsem byl  několik období členem či předsedou oblasti Novojičínska. Od roku 2016 jsem náměstkem hejtmana pro dopravu a chytrý region.

Aktuálně jsem dostal důvěru spolustraníků a jsem lídrem koaliční kandidátky ODS s podporou TOP09 do krajských voleb 2020.

Více informací o:

Osobní život

Narodil jsem se v roce 1969 v Ostravě, kde jsem žil, studoval a dodnes pracuji. Od roku 2003 bydlím s manželkou Miroslavou (50) a dcerou Martinou (20) v blízkém městečku Klimkovice.

Více informací o mém osobním životě najdete na tomto odkazu.

Vzdělání

V roce 1992 jsem úspěšně absolvoval Fakultu strojní Vysoké školy báňské v oboru Strojní zařízení dolů a hutí se specializací na kontinuální odlévání oceli. Ve studiu jsem ihned pokračoval na stejné fakultě v oboru Počítačových systémů řízení a přidruženém pedagogickém studiu učitelství odborných předmětů. V roce 2014 jsem úspěšně ukončil manažerské studia MBA na ekonomické fakultě. V současné době dokončuji dálkově navazující doktorský program Automatizovaných systémů řízení na Fakultě hornicko-geologické.

Více informací o mé akademické kariéře naleznete zde.

Profesní kariéra

Prvním zaměstnáním byla v roce 1995 pozice obchodníka na oddělení Speciálních počítačů ve firmě AutoCont a.s. V téže divizi jsem pak působil ve vedoucí funkci až do roku 1998, kdy jsem nastoupil na pozici project managera do firmy GABEN, spol. s r.o. Tuto jsem vykonával až do roku 2008, odkdy řídím společnost z pozice výkonného ředitele. Mojí pracovní náplní je řízení firmy se 40 pracovníky, definice smluvních podmínek, marketingová strategie, koncepce dalšího rozvoje firmy a řízení vybraných projektů u klíčových zákazníků.

Více informací o mé profesní kariéře najdete na tomto odkazu.

Politická kariéra

Pokud člověk chce něco změnit, musí se o to přičinit sám. A pokud jde o věc veřejného života, v parlamentní demokracii je jakákoliv jiný cesta, než přes politickou stranu špatná. ODS pro mě představovala nejlepší volbu z celého spektra politických stran a proto jsem se po zralé úvaze rozhodl zapojit se aktivně do politického života právě přes stranu modrého ptáčka.

Více informací o mé politické kariéře naleznete zde.

Veřejný život

Ve veřejném životě jsem působil dvě volební období jako místostarosta města Klimkovice a jako předseda ekologické nevládní organizace Čisté Klimkovice. Ve vedení města jsem se snažil zachovat Klimkovice jako svébytné maloměsto, které si i přes velmi blízkou přítomnost Ostravy zachová své nezaměnitelné kouzlo a nestane se pouhou noclehárnou. Za největší úspěch ale považuji vybudování bezbariérového Lesního parku v lázeňském lese, kdy z původního záměru na malý ekologický koutek vznikl více než kilometrový okruh pro společné výlety zdravých i hendikepovaných.

Více informací o mém působení ve veřejném sektoru naleznete zde.

Napsali a natočili o mě

Mám obrovské štěstí na zajímavou práci v zaměstnání i veřejném životě. Projektů, které jsme vedl je mnoho a jejich výsledky pomáhají firmám zvedat produktivitu,  zlepšují život ve městě Klimkovicích nebo prostě jen pomáhají lidem. Nebudu se chlubit sám, ale nechám promluvit média.

Více informací o mých úspěších naleznete zde.

Galerie

Digitální fotoaparáty jsou mocný nástroj díky němuž je možné život člověka zachytit velmi detailně. Dovoluji si zveřejnit pár fotografií z mého pracovního i soukromého života.

Galerii fotografií naleznete zde.